En bici por As Pontes y las Sierras do Xistral y da Carba

Bidegorri As Pontes o Ruta por las Fragas del Lago

Fraga de Losquedo (Rego da Moa), Fonte das Buliqueiras y Fraga da Cruz dos Fornos (Rego do Lavadoiro) desde As Pontes

O Viveiró-Monte O Xistral-Nacimiento del Eume-Montes da Fragavella-Curro do Bispo-Val de Infernos (Serra do Xistral)

Serra da Carba (suroeste de O Xistral) desde Villalba

Subida al Monte Monseivane (935 m) desde Villalba (Serra da Carba, sur del Xistral)

As Pontes-Fragas da Ribeira y Lostegal-Serra do Xistral (Montes de Cauce Ancho, Pena Moura)-Alto da Serra-Alto do Caxado

As Pontes-Entorno del río Chamoselo-Montes da Touza-Serra do Xistral occidental (Alto do Barral, As Penucas, Pena Moura)